Destillationsanlagen

Instalacje Destylacji

Specjalizujemy się w instalacjach destylacji i procesach rektyfikacji. Zrealizowaliśmy już z sukcesem wiele projektów w Polsce i Europie dotyczące separacji mieszanin ciekłych. Nasza oferta obejmuje budowę kompleksowych obiektów przemysłowych do produkcji alkoholu etylowego. Budowa gorzelni wymaga wiedzy w różnych obszarach, takich jak przygotowanie dział przygotowania surowca, zaciernia, fermentacja, destylacja, magazyn spirytusu, stacja wyparna, suszarnia DDGS, kotłownia technologiczna. Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu. Nasza aparatura oferuje najlepszy stosunek ceny do wydajności. Zleć firmie Chemat realizację Twojego projektu technologicznego i zapewnij sobie szybki zwrot inwestycji!

Eksperci w branży spirytusowej i układach destylacji

Nasze Projekty

Industrieanlagen Chemat

Rektifikacja Alkoholu

W 2018 roku z sukcesem zrealizowaliśmy projekt budowy i wdrożenia instalacji technologicznej do rektyfikacji alkoholu – układ kolumnowy i konstrukcje stalowe dla instalacji o wydajności około 2200 l/h, a także pełną automatyzację.

Industrieanlagen

Odwadnianie Alkoholu

W roku 2022 z sukcesem zrealizowaliśmy projekt instalacji odwadniania alkoholu o wydajności 2500 dm3/h, w której produkt końcowy jest w 100% bezwodny. System został wdrożony z pełną automatyzacją.

Brennerei Maliniec

Produkcja Etanolu

W 2017 roku zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy instalację do produkcji alkoholu surowego o wydajności 2000 l/h. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby naszej firmy. Gorzelnia osiedlowa w kogeneracji z biogazownią.

Apparatebau​

Rektyfikacja Metanolu

W 2014 roku wykonaliśmy kompletną instalację do rektyfikacji metanolu o wydajności 1660 l/h oraz do zatężania gliceryny o wydajności 3062 kg/h dla firm z branży tłuszczowej.

Budowa instalacji destylacji – kompleksowo z jedną firmą

Często Zadawane Pytania

Co to jest destylacja? Różnica między destylacją a rektyfikację.

Najprostsza forma destylacji, zwana także destylacją prostą, polega na jednokrotnym odparowaniu części surowca, a następnie jej skropleniu. W ten sposób surowiec dzieli się na dwa produkty – nieodparowaną ciecz (ciecz zubożoną) i skroploną parę – destylat. Czystość produktu otrzymanego w drodze prostej destylacji nie zawsze jest zadowalająca. Aby sprostać wymaganiom jakości otrzymywanych destylatów, szersze zastosowanie znalazła metoda rektyfikacji. Metoda ta opiera się na zasadzie przeciwprądu, w której faza gazowa jest skierowana przeciwko fazie ciekłej powstałej w wyniku kondensacji pary. Obie fazy różnią się temperaturą i składem. Kiedy się spotykają, temperatury wyrównują się i następuje wymiana komponentów. Faza gazowa jest wzbogacona w lżejsze składniki, natomiast faza ciekła zawiera cięższe składniki.

Jak powstaje alkohol etylowy?

Typowy układ do produkcji alkoholu etylowego w gorzelniach rolniczych składa się z kolumny destylacyjnej i kolumny technologicznej. Pierwsza ma na celu wydzielenie etanolu z przefermentowanego zacieru, natomiast druga ma na celu zwiększenie zawartości alkoholu w produkcie końcowym. Ponadto z kolumny oczyszczającej pobierane są zaliczki (metanol, kwas octowy itp.), alkohole ciężkie i ścieki. Tego typu układ pozwala na produkcję wysokiej jakości alkoholu.

Jak odwodnić alkohol etylowy (spirytus)?

Roztwory etanolowe oddziela się przez destylację, otrzymując roztwory o zawartości etanolu około 95% masowych. Etanol ten tworzy mieszaninę azeotropową z wodą. Dalsze odwadnianie często prowadzi się procesami adsorpcyjnymi z wykorzystaniem zeolitów – metodą adsorpcji przy wahaniach ciśnienia (PSA). Do odwadniania alkoholu w instalacjach odwadniających stosujemy substancje higroskopijne typu sita molekularne typu 3A, które adsorbują wodę, a nie alkohol etylowy. Krystaliczna struktura sita molekularnego, jego powinowactwo do wody oraz określona wielkość porów pozwalają na adsorpcję cząsteczek o mniejszych rozmiarach (woda) niż wielkość porów sita, podczas gdy przez sito przechodzi materiał o większych cząsteczkach (etanol). Proces ten jest odwracalny, co pozwala na regenerację sita i jego ponowne wykorzystanie w procesie cyklicznym. Dzięki zastosowaniu kompleksowego systemu automatyzacji oraz integracji systemów destylacji i odwadniania, nakłady na konserwację są stosunkowo niskie. Ponadto sita molekularne charakteryzują się dużą odpornością chemiczną i termiczną.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać pełny zakres naszych usług i możliwości współpracy.

Scroll to Top