Inżynieria Procesowa,
Procesy Cieplne,
Odzysk Ciepła

Procesy termiczne obejmują szereg operacji związanych z termiczną obróbką substancji, zmianami stanu fizycznego i przekazywaniem energii cieplnej. Firma Chemat specjalizuje się w procesach termicznych, w szczególności w technologiach układów odparowania, suszenia, absorpcji i chłodzenia.

Eksperci w zakresie inżynierii procesowej i procesów cieplnych

Nasze Produkty

Verdampfungstechnik

Instalacje Wyparne

Wyparka opadowa,
Wyparka płytowa,
Wyparka z obiegiem wymuszonym.

Technologie Suszenia

Suszarka rozpyłowa,
Suszarka pierścieniowa,
Suszarka obrotowa.

Apparatebau​

Instalacje Absorpcji, Ekstrakcji i Utleniania

Kolumna destylacyjna,
Kolumna ekstrakcyjna,
Kolumna rektyfikacyjna,
Kolumna półkowa.

Lüfterkühlturm

Systemy Chłodzenia

Kolumny chłodnicze,
Wieże chłodnicze,
Wymienniki ciepła.

Często Zadawane Pytania

DDGS – co to jest i do czego służy?

Wywar gorzelniczy po destylacji można zagospodarować i wykorzystać jako paszę dla zwierząt. Otrzymane młóto po wirówce oraz syrop z wyparek kierowane są do suszarni ogrzewanej przeponowo parą. Suszony materiał przesypywany jest w kierunku od zasilania do wysypu za pomocą łopat. Odparowana woda wyciągana jest poprzez wentylator natomiast kondensat poprzez garnek kondensacyjny odprowadzany jest do kotłowni. Między suszarnią a wentylatorem zamontowany jest cyklon, którego zadaniem jest odseparowanie porwanych cząstek. Produktem końcowym po procesie suszenia jest DDGS o niskiej zawartości wilgoci, dzięki czemu może być łatwo przechowywany i wykorzystywany w karmieniu zwierząt.

Jakiego sprzętu używa się do produkcji DDGS?

Powiązana z instalacją gorzelniczą linia do produkcji DDGS-u (Dried Distillers Grain with Solubles) wykorzystywanego jako pasza dla zwierząt, wymaga stosowania urządzeń suszarniczych, w których czynnik suszący po pochłonięciu wilgoci odprowadza się w sposób sztuczny za pomocą wentylatorów, rur wyciągowych i innych urządzeń do atmosfery. Do suszenia sztucznego w większości przypadków stosuje się gorące powietrze. 

Jakie korzyści wynikają z połączenia ciepła i energii elektrycznej pomiędzy gorzelnią a biogazownią?

Produkcja etanolu wymaga dużych nakładów energii, co wiąże się z wysokimi kosztami produkcji. Aby to ograniczyć, istnieje możliwość kogeneracji ciepła i energii elektrycznej pomiędzy gorzelnią a biogazownią. Gorzelnia może dostarczać surowiec w postaci pozostałości po destylacji do produkcji biogazu, który jest produktem odpadowym powstałym przy produkcji etanolu. W zamian biogazownia może zaopatrywać gorzelnię w energię cieplną lub elektryczną. Technologia ta poprawia rentowność obu zakładów.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać pełny zakres naszych usług i możliwości współpracy.

Scroll to Top